PASIENTVENNLIGHET I FØRERSETE

Kambiz Persley, lege, vil at pasientene skal få rask hjelp til en pris flere har råd til, få kortere sykdomsforløp og komme raskere tilbake på jobb. Derfor etablerte han sin egen legetjeneste, Oslo Helse.

Persley har arbeidet ved flere fastlegeklinikker og blant landets største legevakter i ti år.

– Jeg synes ikke at pasientene fikk rask hjelp da de var akutt syke. Tilgjengeligheten til lege må da kunne gjøres på en bedre måte, tenkte jeg, forteller han.

Som tenkt, så gjort. I dag tilbyr Persley time på dagen gjennom Oslo Helse. Han tilbyr alt fra videokonsultasjon til hjemmebesøk, og har avtale med fysioterapiklinikken Hopstock Helse og psykologtjeneste GoMentor som pasienter raskt kan få konsultasjon hos.
Persleyhar mye på hjertet om organiseringen av primærhelsetjenesten.
– Det er meningsløst å vente i flere dager eller uker på å komme til en fastlege for en akutt sykdom som kan vare kortere enn ventetiden om den behandles tidlig nok, mener han.

Tilgjengelighet, komfort og likhet for alle
Da Persley planla Oslo Helse, satte han seg selv i pasientsituasjonen. Hvordan ville han som pasient ha en fastlegetjeneste? Persley kom frem til tre hovedkrav: tilgjengelighet, pasientkomfort og en pris alle kan ha råd til.

– Det er ingen ventetid hos meg og jeg er tilgjengelig på kveldstid og i helger. Pasientene har mobilnummeret mitt og kan ellers ta kontakt gjennom en lett tilgjengelig og selvbetjent nettside, www.oslohelse.no. Alle tjenester er automatisert og det fungerer utmerket uten legesekretær, sier han.

For å dra hjem til pasientene har Persley en legebil som rommer laboratorieutstyr for å ta prøver og EKG.
– Jeg kan også utføre enkle kirurgiske inngrep som for eksempel å sy kuttskader. I bilen har jeg sterilt utstyr. Jeg har også med en startpakke med antibiotika og smertestillende medisiner, så pasientene skal slippe å gå på apotek. Syke mennesker som trenger lege hjem, skal holde sengen og hvile seg. Hjelp tidlig i sykdomsforløpet er helt vesentlig, da kommer pasientene seg raskere tilbake til en normalisert tilværelse eller arbeid, mener han.

Hos Kambiz Persley i Oslo Helse er døren åpen for alle.
– Prisen hos meg vil som regel matche offentlige legesatser. For meg er det viktig at rask hjelp er mulig også for dem som ikke har råd til å oppsøke dyre private klinikker. For tiden jobber jeg med å få flere spesialister til å samarbeide. Målet mitt er at syke mennesker som tar kontakt med Oslo Helse, også skal få helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, samme dag eller med kort ventetid.