RETT MEDISIN TIL RETT TID – TIL RETT PASIENT

Hvert eneste menneske er unikt. Det er hver sykdom også. Nå er tiden for alvor inne for å tilby hver pasient mer skreddersøm. Og Norge bør være i førersetet!


Det sier Rajji Mehdwan, administrerende direktør i Roche Norge. I helsesektoren globalt er det ingen andre selskaper som investerer mer i forskning og utvikling enn det tradisjonsrike konsernet med hovedsete i sveitsiske Basel.
– Vi er alle forskjellige, med vårt eget unike DNA. Så hvorfor fortsetter vi å behandle pasienter som en befolkning, som en gruppe? Resultatet blir dessverre altfor ofte upresis diagnose og behandling, unødvendige bivirkninger eller rett og slett behandling uten effekt, fortsetter Mehdwan.
– Målet må være å gi den enkelte pasient rett behandling til rett tid, påpeker hun.
Fremskrittene på helsefeltet er store, og mulighetene for å ta dem i bruk er fortsatt betydelige.

Ta i bruk ny kunnskap
– I dag mottar en pasient med brystkreft medisin som er godkjent for brystkreft. Hvis kreftlegen gjennom bruk av genetiske undersøkelser finner ut denne pasienten har en bestemt genfeil som er sett i lungekreft, bør vi ikke da vurdere å behandle henne med et legemiddel som normalt retter seg mot lungekreft og nettopp denne mutasjonen? I dagens system er svaret vanligvis nei. Norske pasienter bør få tilgang til medisinske nyvinninger, poengterer Mehdwan og understreker:
– I dag har vi kunnskap om hvilke genetiske mekanismer som utvikler seg til ulike former for kreft. Roche har utviklet det diagnostiske verktøyet som trengs. Det finnes også legemidler som virker er på den spesifikke genetiske feilen som utvikler kreften. Kort sagt betyr det at pasienter kan få riktig behandling som kan stoppe kreften tidlig i prosessen. Persontilpasset medisin kan spare pasienten for lidelse og samfunnet for kostnader, sier hun.

De beste forutsetninger i Norge
Norgessjefen i Roche har selv lang erfaring fra noen av verdens mest innovative miljøer innen bioteknologi og medisin i San Francisco.
Mehdwan mener Norge har de beste forutsetninger for å lykkes med persontilpasset medisin: En av verdens beste velferdsstater, lik tilgang til helsetjeneste for alle, gode helseregistre – og ikke minst betydelig politisk vilje. Satsing på persontilpasset medisin er fremhevet i Jeløya-plattformen, og Helsedirektoratet har også lansert en egen strategi på feltet. «Persontilpasset medisin krever avansert utstyr, tverrfaglighet og høy kompetanse», heter det i strategidokumentet.
– Jeg kunne ikke vært mer enig. Skal vi nå målene må alle jobbe sammen. Ingen enkeltaktør kan gjøre dette alene. Nettopp derfor er tett samarbeid mellom privat og offentlig sektor så avgjørende. Politikere, forskere, leger, pasienter, klinikker og industri må snakke sammen. Vi i Roche vil være partner i dette samarbeidet. Vi er klare, fastslår hun.

Forutsi effekt av immunterapi
Med sine innovative legemidler og diagnostiske verktøy er Roche verdens største biotech-selskap. Konsernet eier også selskaper som driver med genomsekvensering og stordata.
Gjennom Foundation Medicine har Roche utviklet en test, FoundationOne, som sjekker 315 gener på én gang i tillegg til to markører som kan forutsi effekt av immunterapi.
– Persontilpasset medisin vil endre helsetjenesten. Det er bare noen få år siden smarttelefoner ble allemannseie, og i dag kan de færreste av oss tenke seg et liv uten. Tenk på alt som har skjedd, og hvilke muligheter som har åpnet seg, sier Mehdwan.

FAKTA

Roche med hovedkontor i Basel er verdensledende innen bioteknologi, kreftlegemidler og diagnostikk.

Selskapet er representert i over 100 land og hadde i 2017 nær 94.000 ansatte.

Roche investerte globalt i fjor 10,392 milliarder CHF (nær 94 milliarder kroner) i forskning og utvikling. Selskapet er dermed på topp i helsesektoren, og nr. 7 uavhengig av bransje.

Roche har kjøpt det ledende helsedata-selskapet Flatiron og genomsekvenseringsselskapet Foundation Medicine blant annet for å bli sterkere innen persontilpasset medisin.

Kontakt oss 

Les mer om Roche Norge

Rajji Mehdwan, direktør i Roche Norge.