SPERA – STARTUP´N  MED ET STORT HJERTE

Spera jobber for å redde og forlenge liv gjennom å gjøre prehospitale ressurser mer tilgjengelig og sikre for folk flest.
– Det handler i første omgang om kartlegging av hjertestartere og hvem som kan bruke disse.
Vi inviterer derfor norsk næringsliv til dugnaden Et hjerte av gull med oppstart 1. Juli 2018,slik at hjertestartere er tilgjengelige når folk virkelig trenger de, sier gründer og sosial entreprenør Bjørn-Arild Woll.

–Spera etableres fordi vi brenner for å hjelpe mennesker ikritiske livssituasjoner, sier han, og viser til at 3-4.000 mennesker dør hvert år av hjertestans utenfor sykehus. Kun 12 prosent av disse er tilkoblet hjertestarter når ambulansen kommer. Det nasjonale hjertestarter-registeret har kunnskap om 9- 10.000 hjertestartere. Dette er kun en liten del av hjertestartere som er blitt solgt i Norge. Ingen vet hvor de andre hjertestarterne befinner seg.

Et hjerte av gull
Dugnaden skal bidra til å kartlegge hvor hjertestartere befinner seg og melde disse inn i det nasjonale registeret slik at blant annet AMK (113) vet hvor de er. Hjertestarterne blir tilgjengelige også i appen GoodSAM Alerter, verdens største hjertestarter app, som både gir varslers nøyaktig GPS-posisjon og mulighet for kryptert live video tilgjengelig for nødetatene.
Det er ingen som har full oversikt i dag over hvor folk som mestrer hjerte-lungeredning (HLR) faktisk befinner seg til enhver tid.
– I dugnaden vår tar vi derfor til orde for at folk som kan minimum HLR, registrerer seg som hjelper i GoodSAM Responder. Gjennom integrasjon med Transmed vil disse bli tilgjengelig for AMK-sentralene og  kommunenes beredskapsteam.

Ut i det offentlige rom
Et hjerte av gull har i tillegg som mål å utplassere minst 500 nye hjertestartere i oppvarmede og overvåkede skap i det offentlige rom. I dag er de fleste hjertestartere innelåst og utilgjengelige utenfor kontortiden. Kun to prosent av hjertestansene skjer på arbeidsplassene, 60 prosent skjer hjemme.
– Vi vil ha hjertestarterne ut i det offentlige rom, gjerne i oppvarmede skap. I samarbeid med Stanley Security lanseres snart en løsning for å overvåke hjertestarterne som flyttes ut, forteller Woll.

Nettverk av akuttdroner
Spera Drones, et av selskapets prosjekter, utvikler en multifunksjons akuttdrone i samarbeid med blant annet professor Derawi ved NTNU Gjøvik. Planen er å utplassere dronene i et nettverk som dekker hele landet og kan nå frem hvor som helst i løpet av fem minutter. Flere droner vil kunne samordnes i én operasjon, og de skal kontrolleres fra et nasjonalt kontrollsenter. Akuttdronene vil kunne fly i over 200 km pr time. For ikke å være til fare for annen lufttrafikk utstyres dronene blant annet med NASA-lisensiert “detect and avoid” systemer og med transpondere som integreres med kontrollsystemene i øvrig luftfart.Woll stipulerer investeringen til minst 2,5 milliarder NOK. – Sett i forhold til hva samfunnet bruker av ressurser bare som følge av hjertestans og slag, er investeringen liten, avslutter Woll, som i tillegg til droner er engasjert i utvikling av smarte helseklokker, kurs og livsstilsprodukter for å forebygge sykdom.

Les mer på: www.ethjerteavgull.no